2-pyrrol Objem 1000ml

Laboratorní chemikálie.

2-pyrrolidon    vzorec C4H7NO 

 CAS 616-45-5  č.ES 210-483-1 Produkt SIGMA ALDRICH   99%

Cena
590 Kč
487,60 Kč bez DPH
Dostupnost:
Skladem
ks
Kód zboží:
3013

2-pyrrolidon   C4H7NO   CAS 616-45-5 ES no 210-483-1 Produkt SIGMA ALDRICH   99%

Pyrrolidone.pdf

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný.

Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 

Podráždění očí (Kategorie 2), H319

Toxicita pro reprodukci (Kategorie 1B), H360D  

H360D Může poškodit plod v těle matky.


H319  Způsobuje vážné podráždění očí.

Objem 1000 ml