Líh technický 95%,evropsky denaturovaný - 20L

Technický líh 95%,denaturovaný . Líh plněn do PE kanystrů 20L Etiketa dle REACH, Cena bez dopravy. Pro tento produkt cenu dopravného sdělíme dle objednávky,jelikož nelze přepravovat běžnou přepravou.

Cena
2 300 Kč
1 900,83 Kč bez DPH
Dostupnost:
Skladem
ks
Kód zboží:
30005
Hmotnost:
10000 kg

Látka je klasifikována jako nebezpečná.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pro tento produkt cenu dopravného sdělíme dle objednávky,jelikož nelze přepravovat běžnou přepravou.
 

 

BL_Lih_evropska_denaturace_ES_2020-03-09_vs2.0.pdf 

Technický líh bezvodý kvasný
Obsahuje isopropanol ˂3, butanon ˂3