Ředidlo pro Data Ink GMB/P

Varianta:
Cena
od 105 Kč
od 86,78 Kč bez DPH
Dostupnost:
Zvolte variantu
ks
Kód zboží:
Zvolte variantu

Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

 

 

 

NEBEZPEČÍ

flamme.gifexclam.gif

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Udržujte mimo dosah dětí.

 
Objem 250 ml